Futurehome

Hjelp kundene dine med å få kontroll over energiforbruket i hjemmene deres for å frigjøre potensialet til smart energi med produkter fra Futurehome.

Futurehome logotyp
Futurehome bakgrund

< Tillbake til Produkter og tjenester

Energi- og strømforbruk har alltid vært en bekymring for mange huseiere. Mange er ikke klar over hvordan energiforbruket deres ser ut eller hvordan de mest effektivt styrer energiforbruket sitt. En smart måte å tydeliggjøre dette på er å installere et smart energistyringssystem som Futurehomes Smarthub II, som hjelper brukeren med å få oversikt over energiforbruket og optimalisere energikostnadene. Det første skrittet i energihåndtering er å identifisere potensielle energitap og eksisterende problemer i en husholdning. Ved å enkelt installere et energistyringssystem som bruker moderne teknologi for å identifisere strømtyver, tider med høyt forbruk og overvåking av energiforbruk, skapes det en god oversikt i hjemmet.

Bli forhandler i dag!
Futurehome smarta produkter

I serien inkluderes flere smarte produkter som er koblet sammen via Smarthub II.

 • Ladeboksen Charge
 • HAN/P1-sensor
 • Termostat
 • Puck-reléer
 • Vriddimmer
 • Puckdimmer
 • Vegguttak

Systemet kan automatisk reagere og styre energiforbruket basert på timepris eller effekttariff for å optimalisere kostnadene for blant annet oppvarming, vann eller andre enheter i hjemmet. I Futurehome-appen får brukeren god oversikt og detaljerte analyser av nøyaktig energiforbruk når det gjelder varmeovner, elbil-ladere, varmtvannsberedere eller andre enheter i hjemmet, både i sanntid og med historisk oversikt.

Futurehomes system er basert på Z-wave og Zigbee, de to mest populære åpne standardene i smarte hjem-bransjen, slik at du enkelt kan koble til produkter og applikasjoner fra tredjeparter, for eksempel Philips Hue. Det er også mulig å koble til mange andre populære produkter som kommuniserer via WiFi til Smarthubben.

futurehome smarthub

Futurehome Smarthub II sammen med Futurehome HAN/P1-sensor passer også utmerket som smart last- og fase balansering for ladere fra EASEE, ZAPTEC, DEFA, CHARGE AMP, GARO ELLER WALLBOX.

futurehome charge

Futurehome Charge

Charge er en strømsmart, sikker og fremtidssikker elbil-lader fra Futurehome. Charge er utviklet og designet i Norge og er ment for hjemmelading av alle typer elbiler. Den er fullpakket med moderne teknologi, enkel å bruke og kan kobles til Futurehome-plattformen for full kontroll over energiforbruket i hjemmet.

 • 22 kW ladestasjon
 • En- og trefaselading
 • Full dynamisk last- og fase balansering når laderen er koblet til Smarthub
 • Wifi- og ZigBee-tilkobling for smart styring
 • Støtter bransjestandarden OCPP 1.6 direkte i laderen

Bli forhandler i dag!

Lastbalansering på riktig måte!

Med stadig flere store elektriske belastninger tilkoblet hjemmet, som for eksempel elbil-lader, er lastbalansering viktig for å håndtere sikkerhet, energieffektivitet og bekvemmelighet. Med "Lastbalansering på riktig måte" fra Futurehome balanseres de store elektriske belastningene mellom hverandre gjennom dynamisk lastbalansering og fase balansering, slik at du kan være sikker på at hovedsikringen ikke blir overbelastet og at strømmen utnyttes optimalt, selv mot spotpris, uten å gå på bekostning av bekvemmeligheten.

Dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering er en smart metode som jevnt fordeler elektrisk kraft i hjemmet ditt. Den overvåker kontinuerlig forbruksmønstrene og fordeler energien smart mellom forskjellige apparater. For eksempel, hvis det er 5 kW tilgjengelig og det er lønnsomt å lade elbilen akkurat da, vil denne effekten bli brukt til å lade elbilen, selv om tilgjengelig effekt egentlig er lavere enn det som trengs for lading. Systemet henter bare inn manglende effekt ved å justere tilgjengelig ladestrøm til elbilen opp mot den tilgjengelige kapasiteten.

Fordeler med Dynamisk Lastbalansering fra Futurehome:

 • Sikkerhet: Futurehome-plattformen reduserer risikoen for overbelastning av hovedsikringen, som kan føre til strømbrudd. Sørger for at alle belastninger får tilgang til energi i sanntid, også utenfor vanlige timer.
 • Energieffektivitet: Futurehome-plattformen optimaliserer energibruken, noe som er avgjørende for å holde seg innenfor grensen for hovedsikringens størrelse og for å fordele energiforbruket over døgnet for å redusere kostnader i forhold til eventuelle tariff modeller og redusere strømkostnader. Futurehome-plattformen vil også dynamisk tilpasse dynamiske belastninger, som for eksempel ladebokser for elbiler, basert på tilgjengelig effekt. Dette sikrer optimal utnyttelse av tilgjengelig effekt når det er behov eller når strømprisene er lave.
 • Bequemlichkeit: Futurehome sørger for å dynamisk balansere belastningene på apparatene dine automatisk, slik at du ikke trenger å bekymre deg for det.

Fase Balansering

Fase Balansering sikrer at elbilen får maksimal tilgjengelig ladestrøm ved å dynamisk bytte mellom 3-fase- og 1-fase-lading, og prioritere lading på fasen(e) med mest tilgjengelig kapasitet. Dette er spesielt viktig for å oppnå maksimal ladefrekvens når du balanserer belastningen, noe som sikrer effektiv og uavbrutt lading.

Fordeler med Fasebalansering fra Futurehome:

 • Sikkerhet: Futurehome-plattformen reduserer risikoen for overbelastning på en enkelt fase, noe som kan forårsake strømbrudd.
 • Energieffektivitet: Fase Balansering holder elektrisiteten jevnt fordelt over fasene og forhindrer energitap. Dette gjør det mulig å utnytte mer effekt når det er behov eller når strømmen er billig. Med fase balansering kan du lade opptil 5 ganger raskere ved å utnytte ledig kapasitet på en effektiv måte.
 • Stabil strømforsyning: Sikrer at apparatene dine fungerer, enten sammen eller separat, og at spenningsnivået er stabilt.
elva bil