Allt du behöver veta om avdraget för grön teknik

Grön teknik

Det statliga avdraget för grön teknik är en del i satsningen på förnyelsebara energikällor. Det är ett stöd för privatpersoner som väljer att investera i hållbara lösningar. Du kan ta del av avdraget när du monterar solpaneler men också vid en installation av en laddstation eller ett batteri som gör att du kan lagra el som du producerar själv.

Bidraget kallas ibland för grönt rotavdrag eftersom det i stort fungerar på samma sätt som rot- och rutavdragen. När du anlitar Skårebo för installation av laddbox får du alltså en stor rabatt, tack vare avdraget för grön teknik.

50 % i rabatt när du installerar en laddpunkt

Skattereduktionen för installation av system med solceller är 20 % av den totala kostnaden för material och arbete. Vid installation av system för lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon är avdraget 50 %. Alltså hälften av den totala kostnaden för både arbete och material.

Att rabatten inte bara gäller arbete utan även material gör att avdraget för grön teknik skiljer sig lite från rot- och rutavdraget, där du bara kan göra avdrag för arbetskostnaden. Det faktum att du kan få grönt avdrag för installation av laddbox är ett argument för att välja en anläggning av hög kvalitet, till exempel Zaptec, Easee eller DEFA Power vilka tillhör de marknadsledande laddboxarna som vi erbjuder.

Så går det till att ansöka om grön teknik-avdrag

En skattereduktion ersätter det bidrag du tidigare kunde ansöka om för den typ av installationer som omfattas av grön teknik-avdraget. En tanke med avdraget för grön teknik är att det ska vara så enkelt som möjligt att ansöka om det. Du behöver inte själv ta dig igenom krånglig byråkrati. Vi på Skårebo gör ett avdrag på fakturan och tar själva hand om det pappersarbete som krävs för att vi ska få en utbetalning från Skatteverket för den del vi ger i rabatt.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om grön teknik

Vi hjälper gärna till om du vill ha tips på hur just du kan dra nytta av grön teknik-bidraget. Upplägget är så pass förmånligt idag att det lönar sig att välja till exempel laddbox eller solpaneler med detta i åtanke. Vi ser till att alltid hålla oss uppdaterade när det gäller aktuella regler för att göra processen så enkel som möjligt för dig som kund.

Vanliga frågor och svar om skattereduktion för grön teknik

Här har vi besvarat några av de allra vanligaste frågorna vi får om skattereduktion för laddbox.

Vad är grön teknik?

Med grön teknik syftar man på satsningar som bidrar till att göra hushåll mindre beroende av el från elbolagen och som förenklar säker och energieffektiv laddning av elfordon.

Vad krävs för att få grön teknik-avdrag?

Avdraget gäller installationer i småhus och lägenheter som du själv äger, eller vid uppförande av ett nytt hus. Du behöver ha betalat tillräckligt mycket i skatt för att kunna göra avdrag för grön teknik. Avdraget gäller enbart privatpersoner.

Vad är skattereduktion för grön teknik?

Skattereduktion innebär att du betalar mindre skatt om du installerat en laddningspunkt eller gjort en annan investering som omfattas av samma regler. Du behöver inte ansöka om reduktionen utan beloppet dras på din faktura.

Hur mycket avdrag får man för grön teknik?

Det högsta belopp som en person kan göra avdrag för, för grön teknik, under ett år är 50 000 kronor. I ett hushåll med två vuxna som betalar skatt har båda rätt att utnyttja avdraget.

Hur länge gäller grön teknik-avdraget?

Skatteavdraget för grön teknik trädde i kraft den 1 januari 2021 och kommer fortsätta att gälla under 2023.

Kan man få både rotavdrag och avdrag för grön teknik?

Ja, avdraget för grön teknik och rotavdraget är separata bidrag som används för olika tjänster. Du kan använda båda under samma år så länge du har betalat tillräckligt mycket i skatt.

Kan företag få avdrag för laddboxar?

Grön teknik är ett avdrag för privatpersoner. Kontakta gärna oss på Skårebo om du har ett företag eller representerar en BRF och vill veta om du kan få någon form av stöd vid en installation av laddningspunkter.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om avdrag för grön teknik.

Kontakta oss